Nový web už čoskoro

OneTouch Media, s.r.o.

Pečnianska 11, 851 01 Bratislava

...mediálne zastúpenia, plánovanie a realizácia reklamných kampaní...

+421 910 971 550 / miroslava.slezakova@otm.sk