Portfólio

B4_rk4mCQAEoVDw

Audi magazín

„Audi magazín nie je len výhradným motoristickým časopisom – svojim rozsahom, zameraním a záberom je skôr spoločenským magazínom, ktorého hlavnou cieľovou skupinou sú zákazníci ingolstadskej značky Audi.“

Mediakit, cenník (preklik)

Harmonogram

AUDI Inzert.uzávierka
23.04.2018 01.04.2018
22.10.2018 25.09.2018

ARVAL Life magazín

„ARVAL life je klientskym magazínom spoločnosti ARVAL, prostredníctvom, ktorého buduje bližší vzťah so stálymi a potenciálnymi klientmi. Na 44 stranách prináša zaujímavosti zo sveta automobilov, technológií, ale nechýbajú ani lifestylové témy na oddychové čítanie.“

Mediakit, cenník (preklik)

Harmonogram

ARVAL Inzert.uzávierka
23.03.2018 19.02.2018
13.06.2018 23.05.2018
10.09.2018 15.08.2018
10.12.2018 12.11.2018